BETH SY'N NEWYDD

Mae Medrwn Môn, y Cyngor Gwirfoddol Sirol ar Ynys Môn, yn edrych am ddau berson cymwys i’r swyddi canlynol:

Swyddog Ymgysylltu i’r Panel Dinasyddion a ariennir gan Y Loteri Fawr hyd at

31 Mawrth 2017.

Swydd 22 awr - Cyflog Pwynt 26 – £22937 (pro rata)

Swyddog Cefnogi Prosiect Linc Cymunedol Môn a ariennir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr hyd at 31 Mawrth 2016.

Swydd 30 awr - Cyflog Pwynt 22 - £20253 (pro rata)

Mae'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig yn hanfodol i'r ddwy swydd.

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar safle we Medrwn Môn: www.medrwnmon.org/swyddi

Dyddiad cau i’r ddwy swydd: dydd Mercher, 11 Tachwedd 2015

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â: John R Jones neu Siân C Purcell,

Prif Swyddogion ar y cyd, Medrwn Môn, Neuadd y Dref, Sgwâr Bulkeley, Llangefni LL77 7LR

Ffôn: 01248 724944

(This is an advertisement for a Citizen Panel Engagement Officer (22 hours) and Môn Community Link Support Officer (30 hours) with Medrwn Môn - for which the ability to communicate verbally and in writing in English and Welsh is essential for both posts).

*

Ymchwiliad i Gwasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru

Mae Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd yn cynnal ymchwiliad i wasanaethau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol yng Nghymru.

Mae’r Pwyllgor am glywed eich barn ar yr effaith gymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd mae unrhyw newidiadau diweddar wedi cael ar lefelau gwasanaethol.

A fyddech mor garedig a llenwi’r arolwg yn y linc isod er mwyn ein cynorthwyo ni i ddeall eich barn.

https://www.surveymonkey.com/r/bysiau-a-thrafnidiaeth-gymunedol-cymru

Bydd yr arolwg yn rhedeg hyd at diwedd mis Hydref 2015.

*******

Lleisiau Lleol - Cronfa'r Loteri Fawr

Dyfarnwyd £983,973 i Medrwn Môn i reoli portffolio o 9 o gynlluniau dros gyfnod o 4 mlynedd i helpu rhoi llais cryfach i gymunedau Cymru.  Cliciwch yma i ddarllen y datganiad.

***********************************************************************

Awyrlu Brenhinol y Fali

Cyhoeddodd Awyrlu Brenhinol y Fali eu bod mewn partneriaeth â Medrwn Môn er mwyn targedu eu cymorth i anghenion yr Ynys.  Mae'r Awyrlu'n rheoli ffynhonnell elusennol a weinyddir ganddynt mewn ymgynghoriad â Medrwn Môn i ardaloedd o angen ar Ynys Môn.  Mwy o fanylion i ddilyn.

*******************************************************************************

Llywodraethu Da

Cliciwch yma i ddarllen dogfen WCVA ar Strategaeth, cynllunio a monitro (yn y Saesneg).   Cliciwch yma i ddarllen dogfen WCVA ar Gefnogi Ymddiriedolwyr (yn y Saesneg).

***************************************************************************************

Cod Ymarfer Llywodraethu i'r Trydydd Sector - canllaw i lywodraethu da.  Cliciwch yma i ddarllen y canllaw a ddatblygwyd gan Voluntary Action, Merthyr Tudful.        

 ******************************************************************************

 


Medrwn Môn ar facebook

Dan Do Môn - rhifyn Ebrill 2015

*****************************

Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2013 - 2014

Cliciwch yma i lawrlwytho Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2013 - 2014.

******************************

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl

000-594 510-014 70-549 642-978 000-142 200-530 CAT-060 HP0-651 MB3-532 000-202 MB7-224 77-882 74-679 A2070-443 642-503 HP0-655 MB3-533 HP0-D08 MB3-637 M70-101 HP0-655 77-604 642-112 MB3-461 090-601 74-676 074-139 MB7-226 070-216 77-884 C2010-005 MB7-639 640-864 MB6-870 70-542 640-878 642-871 642-243 MB2-700 000-351 70-566 74-409 70-401 70-464 090-056 HP2-N36 920-447 050-895 000-751 MB6-885 70-551 HP0-661 74-344 074-404 COG-142 9A0-044 070-512 MB2-703 350-040 070-228 74-404 74-924 HP0-918 74-353 MB6-204 CPCM 77-605 HT0-102 A2060-218 HP2-N27 1T6-521 74-674 A2040-956 MB3-430 74-338 HP0-M49 HP0-Y36 VCP550 C8311 MB6-509 A2050-724 HP0-656 HP0-M49 50-663 000-288 70-228 74-343 77-601 644-906 HP0-417 220-802 MB6-295 C6040-754 70-412 70-340 MB3-859 Aruba MB3-701 BR0-003 HP0-660 650-196 MB3-700 77-881 070-218 70-467 70-411 C4060-080 350-030 P2090-010 070-210 HP0-662 642-185 MB2-702 A2040-985 HP0-648 642-164 070-296 9L0-010 400-101 920-336 820-422 642-278 HP0-663 HP0-678 642-737 310-202 070-536 642-467 070-210 070-271 E22-315 77-885 A2040-988 650-294 920-181 70-486 00M-609 MB7-224 77-602 70-432 HP0-645 642-144 000-217 642-785 74-335 350-029 MB2-228 OG0-021 MB5-627 A2050-723 9L0-401 70-540 074-676 A2050-219 HP3-025 SPS-200 640-460 070-342 000-259 77-883 000-P01 642-162 70-296 A2040-986 9A0-086 MB6-817 A2060-350 GB0-320 70-410