Ynglyn â ni > Aelodaeth

Aelodaeth

Mae ymaelodi gyda Medrwn Môn am ddim i unrhyw grŵp / mudiad gwirfoddol a chymunedol sy’n weithredol ar Ynys Môn. 

Cysylltwch â'r swyddfa drwy ffonio 01248 724944 neu anfonwch e-bost i post@medrwnmon.org gan gynnwys eich manylion cyswllt ac anfonir ffurflen ymaelodi atoch.

Neu gallwch gwblhau'r Ffurflen Aelodaeth pdf yma a'i hanfon yn ôl i'r cyfeiriad isod:

Medrwn Môn
Neuadd y Dref
Sgwâr Bulkeley
Llangefni
LL77 7LR

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl