Ynglyn â ni > Pwy ydym ni > Aelodau Bwrdd

Aelodau Bwrdd

Rhestr Bwrdd Rheoli 2016 - 17

Aled Griffiths (Aelod cyfetholedig)

Dilys Shaw (Aelod cyfetholedig)

Barnardo's

Canolfan Cynghori Ynys Môn (CAB) 

Cymunedau'n Gyntaf Môn

Cynllun Tro Da Benllech a'r Cylch

Malltraeth Ymlaen

Neuadd Bentref Penysarn

Samariaid Gogledd Orllewin Cymru

Ymgyrch Diogelu Cymru Gwledig (CPRW)

Ynys Môn Riding for the Disabled

Cadeirydd: Islwyn Humphreys (Samariaid Gogledd Orllewin Cymru)

Is-Gadeirydd: Andrew Mark Hughes (Malltraeth Ymlaen)

Trysorydd: Elfyn Hughes (Neuadd Bentref Penysarn)

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl