Argyfyngau 

  • Mewn argyfwng neu ar ôl torri i lawr, disgwylir i yrwyr ddarparu manylion llawn am unrhyw ddamwain tra roeddent yn gweithredu dyletswyddau Car Linc Môn.
  • Mewn argyfwng, mae’n rhaid i’r gyrrwr gysylltu â Medrwn Môn.
  • Mae’n rhaid i Gar Linc Môn bob amser gael o leiaf un cyswllt ffôn ar gyfer pob teithiwr rhag ofn argyfwng, h.y. perthynas neu gyfaill.
  • Rhag ofn y bydd y gyrrwr yn analluog, dylid cludo dogfennaeth yn rhoi manylion am Gar Linc Môn yn cynnwys y prif rif ffôn (01248 724944).
  • Dylid annog gyrwyr i gludo blwch cymorth cyntaf a diffoddwr tân bob amser.
  • Lle bo perygl o dân, dylai’r gyrrwr wacáu’r teithiwr/ teithwyr i bellter diogel (o leiaf 30 llath) cyn gwneud ymgais i ddefnyddio diffoddwr (os ar gael). Blaenoriaeth y gyrrwr ddylai fod diogelwch y teithiwr a’i (d)diogelwch ei hun.
  • Mewn achosion o argyfwng meddygol, dylai’r gyrrwr yn arferol alw’r gwasanaeth ambiwlans a pheidio â symud y teithiwr ymhellach. Dylid cymhwyso cymorth cyntaf os, a dim ond, os oes perygl i fywyd.

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl