Gwasanaethau a Gweithgareddau > Cyfleoedd Hyfforddiant

Cyfleoedd Hyfforddiant

Anelir i ddarparu rhaglen o hyfforddiant addas sy’n effeithio ar anghenion y sector gwirfoddol / cymunedol ar Ynys Môn mewn perthynas â chost a safon

Rydym yn ystyried amrywiaeth eang o anghenion hyfforddiant pobl efo dyheadau gwahanol a rhaglen amrywiol gynhwysfawr fydd yn cynorthwyo rheolwyr /datblygiad staff /a hyfforddiant gwirfoddolwyr ar lefel leol

Anelir i leoli'r cyrsiau ar hyd a lled yr ynys, rydym yn hapus os yw’r angen yn codi i gynnal cyfres o sesiynau min nos, neu hyfforddiant penodol o’ch dewis chi yn amodol ar nifer penodedig yn presenoli

Cysylltwch â: Derlwyn Hughes ar 01248 724944 am sgwrs anffurfiol.

 

Cyrsiau Cymunedol Cymru

Mae Cyrsiau ar gyfer Cymunedau Cymru yn rhaglen genedlaethol newydd o hyfforddiant fforddiadwy ar gyfer grwpiau cymunedol a gwirfoddol a ddarperir drwy bartneriaeth rhwng cynghorau gwirfoddol sirol, canolfannau gwirfoddolwyr a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Mae’r rhaglen yn cynnwys 54 o gyrsiau hyfforddi ac yn anelu at gynnwys popeth ynghylch rhedeg grŵp gwirfoddol neu gymunedol - o wybodaeth ynghylch sut i droi eich syniadau’n brosiect, i ganfod ffynonellau ariannu, cyflogi pobl, rheoli eich arian a hyrwyddo’ch prosiect.

Mae’r hyfforddiant hwn a luniwyd yn bwrpasol ar gyfer y sector gwirfoddol ar gael am £20* y person neu lai - sy’n golygu ei fod o fewn cyrraedd grwpiau gwirfoddol bach a mawr fel ei gilydd.

Bydd pob un o’r 54 cwrs yn rhedeg o leiaf unwaith ym mhob un o saith rhanbarth Cymru.  I archebu lle ar un o ddigwyddiadau hyfforddi Cyrsiau ar gyfer Cymunedau Cymru, cysylltwch â Derlwyn Hughes, Swyddog Gwybodaeth ar 01248 724944.

Cliciwch ar y linc isod i ddarganfod rhaglen hyfforddiant Medrwn Môn:

http://www.cyrsiauigymunedau.org.uk/

 

 

Cliciwch yma am Cyfleoedd Hyfforddiant ym mis Hydref-Tachwedd 2011

Cliciwch yma am fersiwn pdf or Ffurflen Archebu Hyfforddiant

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl