Gwasanaethau a Gweithgareddau > Datblygu ac Adfywio Cymunedol

Cyflwyniad

Mae gan Medrwn Môn dîm o swyddogion ymroddedig i ymgymryd â gwaith datblygu cydgysylltiedig a chynlluniedig gyda grwpiau gwirfoddol a chymunedol ar yr ynys. Mae hyn yn cynnwys:

  • Adnabod anghenion hyfforddiant
  • Cyngor cyllidol
  • Cyngor cyfreithiol a rheolaethol
  • Mynediad i wybodaeth

Mae Medrwn Môn yn gweithio’n agos gyda grwpiau gwirfoddol a chymunedol ar Ynys Môn i’w cynorthwyo gyda datblygu prosiect:

 

  • Cymorth gyda sefydlu mudiadau / prosiectau newydd
  • Cofrestru elusen
  • Cyngor a chymorth gyda ffurflenni, ceisiadau a chyllid
  • Materion cyfrifon cyffredinol
  • Cymorth gyda darparu cynlluniau busnes.

Mae gwasanaethau Medrwn Môn ar gael AM DDIM i fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol.

 

 

Ewch i wefan y Comisiwn Elusennau am fwy o wybodaeth.

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl