Gwybodaeth > Dod o hyd i arian a'i gael

7.Dod o hyd i arian a’i gael

7.1 Datblygu strategaeth codi arian 

7.2 Grantiau – addas ar gyfer ariannu 

7.3 Gwneud ceisiadau i gyrff ariannu

7.3.1 Cyfrif amser gwirfoddolwyr wrth wneud cais am nawdd

7.4 Ffynonellau cyllid

7.4.1 Grantiau bach

7.4.2 Cyllid loteri 

7.4.3 Ymddiriedolaethau a sefydliadau

7.4.4 Grantiau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru

7.4.5 Arian grant annatganoledig gan Lywodraeth y DU

7.4.6 Ewrop

7.4.7 Ffynonellau ariannu ar gyfer prosiectau iechyd a gofal cymdeithasol 

7.4.8 Ffynonellau ariannu ar gyfer prosiectau chwaraeon

7.4.9 Ffynonellau ariannu ar gyfer prosiectau’r celfyddydau 

7.4.10 Ffynonellau ariannu ar gyfer prosiectau amgylcheddol 

7.4.11 Nawdd ar gyfer adeiladau cymunedol 

7.4.12 Cyllid i brosiectau sy’n ymwneud ag ieuenctid 

7.4.13 Ariannu lleol - Ynys Môn

7.4.14 Ariannu ar gyfer mannau addoli

7.4.15 Ffynonellau ariannnu ar gyfer phrosiectau rhyngwladol

7.4.16 Ffynonellau ariannu ar gyfer phrosiectau newid yr hinsawdd

7.4.17 Cyllid ar gyfer prosiectau treftadaeth hanesyddol

7.5 Benthyciadau

7.6.1 Codi arian - digwyddiadau

7.6.2 Codi arian - cymynroddion 

7.6.3 Codi arian - rhoddion 

7.7 Caffael a chyflwyno gwasanaethau cyhoeddus

7.7.1 Cyflwyniad i dendro

7.7.2 Datblygu tendr llwyddiannus

7.7.3 Costio eich tendr

7.8 Masnachu 

7.8.1 Siopau Elusen

7.9 Rhoi (ffynonellau arian gan noddwyr)

7.10 Dulliau o roi arian sy’n effeithiol o ran treth 

7.10.1 Cyflwyniad i roi arian trwy'r gyflogres

7.10.2 Codi arian trwy'r gyflogres

7.10.3 Consortia rhoi o'r gyflogres

7.10.4 Cyflwyniad i Gymorth Rhodd

7.10.5 Hyrwyddo Cymorth Rhodd

7.10.6 Cadw Cofnodion Cymorth Rhodd

7.10.7 Cwestiynnau cyffredin Cymorth Rhodd

7.11 Ariannu corfforaethol

7.12 Timau Ewropeaidd Arbenigol

7.13 Cydweithio i godi incwm

7.14 Buddsoddi Cymunedol

Top tudalen 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl