Cyngor Cyllidol > Gronfa Cyfenter

 

Cronfa Cyfenter

Mae Cronfa Cyfenter yn darparu buddsoddiad cyllidol ar gyfer Mentrau Cymdeithasol newydd a datblygol fel y gallent gyflawni eu potensial fel busnesau cynaliadwy a hyfyw yn economi Gogledd Orllewin Cymru.

Bydd y Gronfa yn buddsoddi mewn Mentrau Cymdeithasol sydd am ddarparu cynnyrch neu wasanaeth newydd lle mae diffyg darpariaeth sylweddol yn bodoli yn y gymuned leol.

Mae Cronfa Cyfenter yn agored i Fentrau Cymdeithasol sydd yn gweithredu yn ardaloedd Awdurdodau Lleol Conwy, Dinbych, Gwynedd a Môn.

Mwyafswm grant ceisiadau unigol fydd £75,000.

Ariannir y prosiect £4 miliwn gan y pedwar Awdurdod Lleol a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Cydgyfeiriant yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Ffurflen Datgan Diddordeb ar gyfer y gronfa ar gael ar ein safle we – www.cyfenter.com/

 

 

 

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl