Gwasanaethau a Gweithgareddau > Gwasanaethau Ymarferol

Gwasanaethau Ymarferol

Mae Medrwn Môn yn cynnig gwasanaethau ymarferol megis:

  • Cefnogaeth weinyddol, e.e. teipio rhaglenni, dylunio posteri syml a.y.b.
  • Ffotocopïo lliw, lamineiddio, scanio, argraffu, rhwymiadau papur
  • Cymorth gyda cyhoeddusrwydd 
  • Materion cyfrifon cyffredinol
  • Darparu ystafell gyfarfod i gyfarfodydd byr
  • Hurio cyfrifiadur ac offer cyflwyno

Os yr hoffech ddefnyddio'r gwasanaethau uchod, cysylltwch â ni ar 01248 724944.

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl
Ebost:
Allweddair:
Gyrrwch y cyfrinair