Hyfforddiant

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ydych chi’n gweithio gyda chymunedau i wella iechyd a lles? Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn datblygu Rhaglen Cymunedau Iach Genedlaethol. Y bwriad yw gweithio gyda phartneriaid i gryfhau camau cymunedol er mwyn gwella iechyd a llesiant poblogaeth Cymru. Nod y gweithdy yw darganfod sut gall Iechyd Cyhoeddus Cymru gynorthwyo ac ychwanegu gwerth i’r gwaith sy’n cael ei wneud eisoes mewn cymunedau. Hoffem wahodd ymarferwyr cymunedol sy’n gweithio yn y trydydd sector i ddod i rannu syniadau a helpu i ddatblygu’r rhaglen mewn partneriaeth. Croeso i sectorau eraill fynychu hefyd. I gadw lle, defnyddiwch y ddolen https://www.eventbrite.co.uk/e/gweithdy-cymunedau-iach-gogledd-orllewin-cymru-welsh-tickets-32589102884

Manylion y gweithdy

Dyddiad: Dydd Iau 23 Mawrth

Amser: 10am – 3pm

 

Lleoliad: Canolfan Rheolaeth Bangor, Ysgol Fusnes Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor LL57 2DG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl
Ebost:
Allweddair:
Gyrrwch y cyfrinair