Partneriaethau & Strategaethau > Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Mae gan Gyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ddyletswydd gyfreithiol i wella ansawdd bywyd pobl Ynys Môn, yn arbennig eu hiechyd gofal cymdeithasol a lles.

Cliciwch yma am copi pdf o Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles i Ynys Môn 2011-2014.

Gallwch hefyd fynd i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru am fwy o wybodaeth am Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles.

 

Nodwch os gwelwch yn dda:

Mae copïau o'r agenda, cofnodion a dogfennau perthnasol o'r cyfarfodydd hyn ar gael i'w gweld yn Swyddfeydd Medrwn Môn. Mae Medrwn Môn ar hyn o bryd mewn trafodaethau gydag asiantaethau perthnasol i gael y ddogfennau hyn ar gael yn electronig ac ar wefan Medrwn Môn yn y dyfodol.

 

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl