Partneriaethau & Strategaethau

Partneriaethau a Strategaethau

Mae'r adran hon yn rhoi mwy o wybodaeth am amryw o bartneriaethau allweddol mae Medrwn Môn yn ymwneud â drwy gynrychioli y Trydydd Sector ar Ynys Môn.

Edrychwch ar y rhestr ddewislen ar yr ochr chwith am ragor o fanylion am bob Bartneriaeth, gan gynnwys copi o unrhyw Strategaethau perthnasol (os ar gael) a chysylltiadau â gwefannau eraill a all ddarparu gwybodaeth bellach.

Os ydych yn grŵp cymunedol neu Sefydliad Gwirfoddol ac yr hoffech gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o'r Partneriaethau neu Strategaethau cysylltwch â ni.

PWYSIG

Am fanylion am y Compact Ynys Môn, gweler y dogfennau isod:

Compact Ynys Môn

Cylch Gorchwyl Pwyllgor Cyswllt

Llythyr Enwebu Pwyllgor Cyswllt

 

 

 
 
 
 
 
 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl