Staff

Siân Purcell
Prif Swyddog
John yw Prif Swyddog Medrwn Môn ac mae’n gyfrifol am reolaeth a datblygiad gwaith y mudiad

Derlwyn R Hughes
Swyddog Gwybodaeth/Hyfforddiant
Cyfrifol am gynghori a chynorthwyo grwpiau gwirfoddol/cymunedol i ddarganfod cyllid a hefyd am ddarparu hyfforddiant ar gyfer y grwpiau gwirfoddol/cymunedol fel rhan o’i swydd.

Linda Jones
Swyddog Gweinyddol
Mae Linda'n gyfrifol am wasanaethau cefnogol gweinyddol i staff ac i grwpiau gwirfoddol/cymunedol eraill ar yr ynys, casglu a monitro ystadegau'r mudiad a pharatoi’r cylchlythyrau.

Rhian Medi
Swyddog Datblygu Partneriaeth
Mae Rhian yn darparu cefnogaeth i fudiadau gwirfoddol sy’n cynrychioli’r sector ar bartneriaethau statudol ac yn hwyluso a threfnu gweithdai ar faterion cymunedol.

Bethan Lloyd Jukes
Swyddog Gwirfoddoli Ifanc
Cyfrifol am recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr o dan 25 oed a chysylltu â mudiadau sy’n ymwneud â gwirfoddolwyr.

Top tudalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl