Partneriaethau & Strategaethau > Y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol

Y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol

mae Deddf trosedd ac Anrhefn 1998 a Deddf Diwygio'r Heddlu 2002 yn gosod gofyniad statudol ar Gyngor Sir Ynys Môn, Heddlu Gogledd Cymru a'r Awdurdod Heddlu, Bwrdd Iechyd Brifysgol Betsi Cadwaladr ac Awdurdod Tân Gogledd Cymru i weithio mewn partneriaeth gyda amrywiaeth o asiantaethau eraill i ddelio â materion troseddau ac anrhefn.

Strategaeth partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ynys Môn 2005-2008

Am ragor o wybodaeth gallwch ymweld â gwefan y Swyddfa Gartref.

 

Nodwch os gwelwch yn dda:

Mae copïau o'r agenda, cofnodion a dogfennau perthnasol o'r cyfarfodydd hyn ar gael i'w gweld yn Swyddfeydd Medrwn Môn. Mae Medrwn Môn ar hyn o bryd mewn trafodaethau gydag asiantaethau perthnasol i gael y ddogfennau hyn ar gael yn electronig ac ar wefan Medrwn Môn yn y dyfodol.

 

 

 

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl