Partneriaethau & Strategaethau > Y Bwrdd Gwasanaeth lleol Ynys Môn

Bwrdd Gwasanaeth Lleol Ynys Môn

Nod cyffredinol Bwrdd Gwasanaeth Lleol Ynys Môn yw:

  • Cryfhau arweinyddiaeth i'r gwasanaethau cyhoeddus lleol
  • Sicrhau gwell deilliannau i'r dinesydd
  • Cael gwared ar rwystrau sefydliadol i ddarparu gwasanaethau yn effeithiol

Lansiwyd gwefan newydd Bwrdd Gwasanaeth Lleol Ynys Môn ar 16eg Ionawr 2012. Am fwy o wybodaeth ewch i:

www.angleseylsb.org/

 

****************************************************************

Bwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd ac Ynys Môn

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Hydref, 2013

Cyfarfod Bwrdd Gwireddu’r Byrddau Gwasanaethau Lleol Ynys Môn a Gwynedd

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd Medi 27, 2013

 

Cyd-gyfarfod o Fyrddau Gwasanaethau Lleol Ynys Môn a Gwynedd

I ddarllen cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 6 Hydref 2011 a rhaglen y cyfarfod ar 23 Chwefror 2012 cliciwch yma.

Wefan y Bwrdd Gwasanaeth Lleol Ynys Môn

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl